IRK STANDARTLARI

ORTA ASYA ÇOBAN KÖPEĞİ

FCI Standart N° 335

09.02.2011 / EN

TERCÜME: Dmitry Mescheryakov, Elena Krutsenko tarafından düzenlenmiştir. Renée Sporre-Willes tarafından revise edilmiştir./ Orijinal versiyon: (EN).

HAMİLİK

RUSYA

KISA TARİHİ ÖZET

Orta Asya Çoban Köpeği (OAÇK) en eski köpek ırklarından biridir. Hazar Denizinden Çin’e, Güney Ural’dan Afganistan’a yayılan geniş topraklarda, dört bin yıldan fazla süredir doğal seleksiyon ile günümüze kadar gelen ender bir ırklardan birisidir. Mirası, Moğol Çoban Köpeği ve Tibet Mastifi ile yakın akraba olan çeşitli göçebe kabilelerin köpeklerinden Çoban Köpeği olan Tibet’in en eski köpeklerindendir. OAÇK ağırlıklı olarak sürünün, kafilelerin ve sahiplerinin evlerini korumuş olup,katı bir doğal seleksiyona maruz kalmıştır. Zorlu yaşam şartları ve yırtıcı hayvanlara karşı verilen sürekli çaba, vücut yapısının yanı sıra köpeğin karakteri üzerinde etkide bulunmuş, onu güçlü ve korkusuz hale getirmiş ve enerjisini idareli kullanmayı öğretmiştir. İlkel yerleşim yerlerinde OAÇK ağırlıklı olarak sürüleri yırtıcı hayvanlardan korumak için ve ayrıca koruma köpeği olarak kullanılmıştır. Irk ile alakalı çalışma 1930’larda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği(SSCB) zamanında başlamıştır.

GENEL GÖRÜNÜM:

Orta Asya Çoban Köpeği uyumlu fizikli ve iri yapılıdır, orta uzunluktadır (vücudu ne uzun ne kısadır). Gürbüz, kaslı vücutlu, hacimlidir, ancak görülebilir kasları yoktur. Seksüel dimorfizm belirgin şekilde tanımlanır. Erkekler, daha belirgin kürek kemik bölgeleri ve daha büyük bir kafa ile dişilerden daha cüsseli ve cesurdur. Tam erişkinliğe 3 yaşlarında ulaşır.

ÖNEMLİ ORANLAR:

Vücudun uzunluğu, ön kol yüksekliğini(cidago) biraz aşar. Daha iri yapı istenir ancak orantılı bünye kalmalıdır. Dirseklere kadar ön bacakların uzunluğu soldurda uzunluğun %50-52’sidir. Burnun - ağzın uzunluğu kafanın uzunluğunun 1/2’sinde az ancak bir 1/3’ten fazladır.

DAVRANIŞ VE HUY:

Kendine güvenen, dengeli şekilde sakin, mağrur ve bağımsız. Köpekler çok cesurdur ve yüksek çalışma kapasitesine, sabra ve doğal bir toprak içgüdüsüne sahiptir. Büyük yırtıcı hayvanlara karşı korkusuzluk karakteristik bir özelliktir.

KAFA:

İri ve genel görünümle denge içindedir. Kafanın şekli yukarıdan ve yandan görünür dikdörtgene yakındır.

KAFATASI BÖLGESİ:

Kafatasında derin. Alın düzdür ve kafatası kısmı düz ve uzundur. Artkafa iyi tanımlanmış ancak iyi gelişmiş kaslar nedeniyle güçlükle görünür. Supraorbital çıkıntılar orta dereceli tanımlanmıştır. Stop: Stop orta dereceli tanımlanmıştır.

YÜZ BÖLGESİ:

Burun: Büyük, iyi gelişmiş ancak ağız – burun bölgesinin genel konturunu aşmaz.   Burnun rengi siyahtır ancak beyaz ve açık kahverengi renkli köpeklerde burun daha açık olabilir.
Ağız-Burun: Ağız-burun küt ve orta uzunluktadır, yukarıdan ve yandan bakıldığında nerdeyse dikdörtgendir ve burna doğru biraz daralmaktadır. Ağız-burun hacimli, derin ve gözlerin altı iyice dolgundur. Ağız-burun köprüsü geniş, düz ve bazen biraz aşağı doğru yüzledir. Çene iyi gelişmiştir.
Dudaklar: Kalın, üst dudaklar ağız kapandığında alt dudakları sıkıca örter. Tam siyah pigmentasyon tercih edilebilir.
Çene/Dişler: Çene güçlü ve geniştir. Dişler büyük, beyaz ve birbirine yakındır, toplamda 42 tanedir. Kesici dişler bir çizgi üzerinde durur. Makaslama ısırık, kerpeten ısırık ve ayrıca ters ısırık kabul edilir. Köpek dişleri iyi şekilde ayrık durur. Isırığın kullanımını etkilemeyen dişlerin zarar görmesi önemsizdir.
Yanaklar: Elmacık kemikleri kafanın dikdörtgenliğini engellemeyecek şekilde uzun ve iyi gelişmiştir.
Gözler: Orta büyüklükte, oval formlu, birbirinden iyice ayrık, dümdüz karşıya bakan ve orta dereceli şekilde derinde duran. Gözlerin rengi koyu kahverengiden elaya. Daha koyu renk tercih edilir. Göz kapakları kalın ve tercihen çok gevşek olmayan alt göz kapağı var. Görülebilir üçüncü göz kapağı yok. Tam pigmetli göz kenarları tercih edilir. Kürkün rengi ne olursa olsun göz kenarları siyah olmalıdır. İfade kendinden emin ve dingindir.
Kulaklar: Orta büyüklükte, üçgen şeklinde, kalın, aşağıda duran ve sarkık. Kulak kökünün alt kısmı gözler seviyesindedir veya biraz gözlerin altındadır. Moda olan kapakta resmedilen klasik kulak kırpma hala menşe ülkede ve kanunla yasaklanmayan ülkelerde yapılır.
Boyun: Boyun orta uzunlukta, çok güçlü, çapraz kesitte oval, iyi şekilde kaslıdır ve düşük durur. Gerdan spesifik bir cins özelliğidir.

VÜCUT:

Üst hat: İyi şekilde orantılı ve iyi şekilde uzatmalıdır ve duruşta tipik üst hattı tutmalıdır.
Omuz: İyi tanımlanmış, özellikle erkeklerde, kaslı, uzun ve yüksek, sırta iyi tanımlanmış geçişli.
Sırt: Düz, geniş, iyi şekilde kaslı, gerçek uzunluk soldurlardan kuyruk setine kadarki uzunluğun takribi 1/2’sidir.
Bel: Kısa, geniş, kaslı, biraz kavislidir.
Sağrı: Orta uzunlukta, geniş, iyi şekilde kaslı, kuyruk setine biraz eğik. Soldurlardaki uzunluk 1-2 cm kadar sağrı üzerindeki uzunluğu aşar.
Göğüs: Derin, uzun, geniş, belirgin biçimde gelişmiş, sırta doğru genişleyen göğüs kafesi. Yarım kaburgalar uzundur. Göğsün alt kısmı dirsek ile aynı hizada veya biraz daha aşağıdadır. Ön göğüs biraz humerus kemiği/kürek kemiği önünde devam eder.
Altçizgi ve göbek: Göbek orta seviyede kıvrılır.

KUYRUK:

Kökte kalın ve oldukça yüksek durur. Doğal kuyruk orak şeklindeki kıvrımda taşınır ve kuyruğun son çeyreğinde başlayan gevşek bir halkada kıvrılır. Alarm durumunda kuyruk sırt hizasına veya biraz daha yukarı kalkar. Dinlenirken sarkıktır. Moda olan kapakta resmedilen klasik kuyruk kısaltma hala menşe ülkede ve kanunla yasaklanmayan ülkelerde yapılır. Doğal kuyruk kısaltılmış kuyruğa eşit değerdedir.

BACAKLAR

ÖN BACAKLAR

Genel Görünüm: Ön bacaklar güçlü kemik ile düzdür, önden bakıldığında paralel ve birbirine yakın değildir. Yandan bakıldığında ön kollar düzdür.
Omuz: Omuz kemiği uzun, iyice arkaya yaslı, üst kolla birlikte takribi 100°’lik bir açı oluşturur. İyice kaslıdır.
Üst kol: Oblik, uzun ve güçlü.
Dirsek: Düzgünce uyan, ne içe ne dışa dönen.
Ön kol: Düz, çok güçlü kemik, uzun, oval çapraz kesit.  
El Tarağı (Bukağılık): Orta uzunlukta, geniş, güçlü, dik bukağılıklar.
Ön Ayaklar: Geniş, yuvarlak, kavisli ayak parmakları, tabanlar hacimli ve kalındır, tırnaklar herhangi bir renk olabilir.

ARKA BACAKLAR

Genel Görünüm: Arkadan bakıldığında düz ve paralel, ön bacaklardan biraz daha geniş durur.
Kalça: Geniş, orta uzunlukta ve güçlü şekilde kaslı.
Diz: Ne içe ne de dışa döner. Diz angülasyonu orta seviyededir.
Alt kalça: Neredeyse üst kalçayla aynı uzunlukta.
İç diz eklemi: Orta dereceli açı.
Ayak Tarağı (Arka Bukağılık): Orta uzunlukta çok güçlü, dikey. Bakanak yok.
Arka ayak: Uzun, yuvarlak, kavisli ayak parmakları, tabanlar hacimli ve kalındır, tırnaklar herhangi bir renk olabilir.

YÜRÜYÜŞ / HAREKET:

İyi derecede dengeli ve elastik. Ön bacaklarla serbest erişimli ve arka bacaklardan güçlü itmeyle koşuş. Üst hat hareket ederken sabittir. Tüm eklemler eforsuz katlamak üzere. Arka bacaklardaki angülasyonlar harekete ederken ayakta duruştakinden daha ayrıdır.

DERİ:

Kalın, yırtıcı hayvanlarla dövüş olması durumunda yaralanmaları önlemek için yeterince elastik gevşek duran.

KÜRK:

Tüyler: Çok, düz kalın ve iyi şekilde gelişmiş alt kürk. Kafadaki ve bacakların ön kısmındaki tüyler kısa ve yoğun. Soldurlardaki kürk genellikle daha uzundur. Koruyan kürk kısa ve biraz daha uzun olabilir. Dış kürkün uzunluğuna bağlı olarak tüm vücudu kaplayan daha kısa tüyler (3-5 cm) veya boyunda bir yele oluşturan daha uzun tüyler (7-10 cm) olabilir, kulakların arkasında ve bacakların arka kısımlarında ve kuyrukta tüyler.
Renk: Herhangi bir renk, herhangi bir kombinasyonda genetik mavi ve genetik kahverengi ve esmer deri üzerinde siyah post haricinde.

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIK

Soldurlardaki uzunluk:
Erkekler: Minimum 70 cm.
Dişiler: Minimum 65 cm.
Büyük ölçüler istenilir, ancak orantılı bünye kalmalıdır.
Ağırlık:
Erkekler: Minimum 50 kg. Dişiler: Minimum 40 kg.

KUSURLAR

KUSURLAR

Aşağıdaki hususlardan her sapma bir kusur olarak kabul edilir ve kusur ile hesaba katılması gereken ciddiyet tam olarak derecesi ve köpeğin sağlığı ve esenliği üzerine etkisi oranında olmalıdır.
· Cins türünden küçük sapmalar.
· Dişiye eğilimli erkek türü.
· Yuvarlak kafatası, dar ağız-burun ve dar alt çene, küçük burun.
· Oblik şekilde veya yakın duran gözler.
· Yüksekte duran kulaklar.
· Zayıf veya gevşek sarkık dudaklar.
· Sağrı üzerinde yüksek. Biraz kısa sağrı.
· Dar ön taraf
· Arka bacaklarda abartılı angülasyonlar.
· Taraklı ayaklar ve uzun parmaklar.
· Bayağı yürüyüş, biraz dengesiz hareket.
· Çok kısa kürk

CİDDİ KUSURLAR

· Gergin.
· Gerekli tür ve bünyeden gelen önemli sapmalar.
· Uzun bacaklı görünüm; kemikleri hafif, yumuşak kaslar.
· Çok açık gözler veya şişkin gözler.
· Aşağı inen üst hat.
· Soldurlardan daha yüksek sağrı.
· Dar, kısa ve dik sağrı.
· Doğal küt kuyruk, dirsekli kuyruk.
· Çok yüksek bukağılıklar, bukağılıkta alçak.
· Vücudun altında çok uzakta duran arka bacaklar
· Soldurlarda uzunluk belirtilen minimumdan 2 cm daha az.

DİSKALİFİYE EDİCİ KUSURLAR:

  • Açık şekilde fiziksel ve davranışsal anormallikler gösteren her            köpek diskalifiye edilecektir.
  • İhtiyatlı, aşırı heyecanlı.
  • Dişil tipteki erkek.
  • Iskalanmış veya belirgin şekilde isabet etmeyen ısırık.
  • Farklı renkteki gözler, mavi veya yeşil gözler; şaşı.
  • Gevşek eklemler.
  • Genetik mavi veya genetik kahverenginin her             kombinasyonundaki kürk.
  • Belirgin siyah postlu esmer olan renk.
  • Kıvırcık veya yumuşak kürk.
  • Dengesiz hareket.

***Erkek hayvanların tamamen skrotumun içine inen görünürde normal iki testisi olmalıdır.

*** Üretim için; ırka özgü konformasyona sahip, fonksiyonel ve sağlıklı köpekler  kullanılmalıdır.